Jump to content

Listen, you fuckers, you screwheads.


masterchef56

Recommended Posts

This for all you whiners,complainers and all you who insult and speculates about Leora.
Let´s start of like this,in june 2019,if I remember it right it was the 19 or 20,all of
the russian apartment went out and i believe everybody was thinking,what the hell now then.
We were probably thinking it would come back again,but no.After a message from RLC that it was
the russian authorities that it wasn´t aloud anymore.And I believe that many of us were thinking,
now then.What will happen and all we Leora lovers were desperate,will we ever see her again?And I
think everybody was thinking probably not.So when her name suddenly poped up on the list we all probably
thought,could it be her?And yes it was,but were is Paul?Oh he´s probably comes later but no he didn´t.
So everybody who loves and adore her were happy and excited that she was back but on her own.And the
following months she gave us a tremendous amount of shows in the apartment,not just in the bedroom but
in the whole apartment.And in the middle of january Malia showed up and I don´t know about you but I was
thinking,now it´s all over with shows in the livingroom,the kitchen and the guestroom,only shows in bedroom
and maybe in the batroom.So the months rolled on and Malia developed from at first being a very shy girl
to showing more and more and then one day in the end of april or the beginning of may we could see that
something happened with Leora by all the phone calls she had with someone and it turns out it was a guy
she had met,she was laughing and giggling like a schoolgirl when she talked with him.And then one day in
may they had a little party were they got a little drunk and was dancing sexy and halfnude and Leora even
got all nude and in the end they both took their first bate together on the couch and this was fantastic.
And I belive that everybody was thinking,will they do it again?And yes,up to date they´ve done it 22 times,
and it has developed more and more to our pleasure.But in the mean time Leora has been meeting this guy that
everybody calls "loverboy" and what ever and we don´t like him because the way Leora has developed about this.
There have been many ups and downs with her screaming and shouting and crying when she has talked with him
and still she goes back to him,for what reason we don´t know.So now here it comes,when she today thursday the 4 of feb
decides to visit him and stay the night with him,you all come with your complains against her because she´s not
at home.Come on guys,think about it,how often is she with him?One maybe two days a week the rest of the week she
is at home.So is this something to complain about after all that she has given to us,absolutely not.I will be
honest and tell you that I don´t like it either,but what can I do,nothing.You can´t forbid her to see him,so
accept it.And we should be very happy that she decided to come to Prauge and leave her life with Paul in
Krasnoyarsk and start a new life in a new country.And one more thing,yes her batings have been reduced but
we have to take in consideration that it´s not that easy to just throw yourself on your back and start doing
it,you have to have some inspiration,don´t you.So have faith in her and we all will see alot more bates from her.
And my last words about this is,STOP whining and complaining about her because in her eyes,we are all peasents,
that is the word she calls us.Masterchef56.

 • Like 4
 • Haha 2
 • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, masterchef56 said:

This for all you whiners,complainers and all you who insult and speculates about Leora.
Let´s start of like this,in june 2019,if I remember it right it was the 19 or 20,all of
the russian apartment went out and i believe everybody was thinking,what the hell now then.
We were probably thinking it would come back again,but no.After a message from RLC that it was
the russian authorities that it wasn´t aloud anymore.And I believe that many of us were thinking,
now then.What will happen and all we Leora lovers were desperate,will we ever see her again?And I
think everybody was thinking probably not.So when her name suddenly poped up on the list we all probably
thought,could it be her?And yes it was,but were is Paul?Oh he´s probably comes later but no he didn´t.
So everybody who loves and adore her were happy and excited that she was back but on her own.And the
following months she gave us a tremendous amount of shows in the apartment,not just in the bedroom but
in the whole apartment.And in the middle of january Malia showed up and I don´t know about you but I was
thinking,now it´s all over with shows in the livingroom,the kitchen and the guestroom,only shows in bedroom
and maybe in the batroom.So the months rolled on and Malia developed from at first being a very shy girl
to showing more and more and then one day in the end of april or the beginning of may we could see that
something happened with Leora by all the phone calls she had with someone and it turns out it was a guy
she had met,she was laughing and giggling like a schoolgirl when she talked with him.And then one day in
may they had a little party were they got a little drunk and was dancing sexy and halfnude and Leora even
got all nude and in the end they both took their first bate together on the couch and this was fantastic.
And I belive that everybody was thinking,will they do it again?And yes,up to date they´ve done it 22 times,
and it has developed more and more to our pleasure.But in the mean time Leora has been meeting this guy that
everybody calls "loverboy" and what ever and we don´t like him because the way Leora has developed about this.
There have been many ups and downs with her screaming and shouting and crying when she has talked with him
and still she goes back to him,for what reason we don´t know.So now here it comes,when she today thursday the 4 of feb
decides to visit him and stay the night with him,you all come with your complains against her because she´s not
at home.Come on guys,think about it,how often is she with him?One maybe two days a week the rest of the week she
is at home.So is this something to complain about after all that she has given to us,absolutely not.I will be
honest and tell you that I don´t like it either,but what can I do,nothing.You can´t forbid her to see him,so
accept it.And we should be very happy that she decided to come to Prauge and leave her life with Paul in
Krasnoyarsk and start a new life in a new country.And one more thing,yes her batings have been reduced but
we have to take in consideration that it´s not that easy to just throw yourself on your back and start doing
it,you have to have some inspiration,don´t you.So have faith in her and we all will see alot more bates from her.
And my last words about this is,STOP whining and complaining about her because in her eyes,we are all peasents,
that is the word she calls us.Masterchef56.

Its true she did call all of us peasants, but she forgets it's us peasants that pay for everything she has, if it weren't for us peasants she would be unemployed.

 • Haha 1
 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

33 minutes ago, jetlag8 said:

Its true she did call all of us peasants, but she forgets it's us peasants that pay for everything she has, if it weren't for us peasants she would be unemployed.

I guess that would include everyone on RLC being unemployed not just this apartment. Your payments cover the whole site not just one apartment. So thank you peasant for your contribution 😁

 • Like 1
 • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, masterchef56 said:

Dit voor al jullie zeurders, klagers en jullie die Leora beledigen en speculeren.
Laten we zo beginnen, in juni 2019, als ik het me goed herinner, was het 19 of 20, het hele
Russische appartement ging uit en ik geloof dat iedereen aan het denken was, wat de hel nu dan.
We dachten waarschijnlijk dat het weer terug zou komen, maar nee. Na een bericht van RLC dat het
de Russische autoriteiten waren dat het niet meer luidruchtig was. En ik geloof dat velen van ons
nu dachten: Wat zal er gebeuren en zo. wij Leora-geliefden waren wanhopig, zullen we haar ooit nog zien? En ik
denk dat iedereen dacht waarschijnlijk van niet.Dus toen haar naam plotseling op de lijst verscheen, waren we waarschijnlijk allemaal
dacht, zou zij het kunnen zijn? En ja dat was het, maar waar is Paul? Oh hij komt waarschijnlijk later, maar nee dat deed hij niet.
Dus iedereen die van haar houdt en haar aanbidt, was blij en opgewonden dat ze terug was, maar alleen. En de
daaropvolgende maanden gaf ze ons een enorm aantal shows in het appartement, niet alleen in de slaapkamer maar
in het hele appartement. midden januari kwam Malia opdagen en ik weet niet hoe het met je zit, maar ik zat te
denken, nu is het voorbij met shows in de woonkamer, de keuken en de logeerkamer, alleen shows in de slaapkamer
en misschien in de badkamer. Dus de maanden rolde verder en Malia ontwikkelde zich van eerst een heel verlegen meisje
tot steeds meer showen en op een dag eind april of begin mei konden we dat zien
er gebeurde iets met Leora door alle telefoontjes die ze met iemand had en het bleek dat het een jongen was die
ze had ontmoet, ze lachte en giechelde als een schoolmeisje toen ze met hem sprak. en op een dag in
mei hadden ze een klein feestje waar ze een beetje dronken werden en sexy en halfnaakt dansten en Leora zelfs
helemaal naakt werd en uiteindelijk namen ze allebei hun eerste bate samen op de bank en dit was fantastisch.
En ik geloof dat iedereen dacht: zullen ze het nog een keer doen? En ja, tot nu toe hebben ze het 22 keer gedaan,
en het heeft zich steeds meer ontwikkeld tot ons plezier. Maar ondertussen heeft Leora deze man ontmoet. die
iedereen "loverboy" noemt en wat dan ook en we mogen hem niet vanwege de manier waarop Leora zich hierover heeft ontwikkeld.
Er zijn veel ups en downs geweest met haar schreeuwen en schreeuwen en huilen als ze met hem heeft gepraat
en toch gaat ze terug naar hem, om welke reden weten we niet. Dus nu hier komt het, als ze vandaag donderdag de 4 van feb
besluit hem te bezoeken en bij hem te overnachten, jullie komen allemaal met jullie klachten over haar omdat ze niet
thuis is. Kom op jongens, denk er eens over na, hoe vaak is ze bij hem? Een misschien twee dagen per week de de rest van de week is ze
thuis.Dus is dit iets om over te klagen na alles wat ze ons heeft gegeven, absoluut niet. ik zal
eerlijk zijn en je vertellen dat ik het ook niet leuk vind, maar wat kan ik doen, niets. Je kunt haar niet verbieden hem te zien, dus
en we zouden heel blij moeten zijn dat ze besloot naar Prauge te komen en haar leven bij Paul in
Krasnojarsk achter te laten en een nieuw leven te beginnen in een nieuw land. en nog een ding, ja, haar batings zijn verminderd, maar
we moeten nemen in overweging nemend dat het niet zo gemakkelijk is om jezelf gewoon op je rug te werpen en
ermee te beginnen , je moet wat inspiratie hebben, nietwaar. Heb dus vertrouwen in haar en we zullen allemaal veel meer vleermuizen van haar zien.
En mijn laatste woorden hierover is: STOP met zeuren en klagen over haar, want in haar ogen zijn we allemaal boeren,
dat is het woord dat ze ons noemt.

Als ze haar fans BOEREN noemt, moeten we voor haar ook eens een andere naam zoeken, suggesties? 

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, masterchef56 said:

This for all you whiners,complainers and all you who insult and speculates about Leora.
Let´s start of like this,in june 2019,if I remember it right it was the 19 or 20,all of
the russian apartment went out and i believe everybody was thinking,what the hell now then.
We were probably thinking it would come back again,but no.After a message from RLC that it was
the russian authorities that it wasn´t aloud anymore.And I believe that many of us were thinking,
now then.What will happen and all we Leora lovers were desperate,will we ever see her again?And I
think everybody was thinking probably not.So when her name suddenly poped up on the list we all probably
thought,could it be her?And yes it was,but were is Paul?Oh he´s probably comes later but no he didn´t.
So everybody who loves and adore her were happy and excited that she was back but on her own.And the
following months she gave us a tremendous amount of shows in the apartment,not just in the bedroom but
in the whole apartment.And in the middle of january Malia showed up and I don´t know about you but I was
thinking,now it´s all over with shows in the livingroom,the kitchen and the guestroom,only shows in bedroom
and maybe in the batroom.So the months rolled on and Malia developed from at first being a very shy girl
to showing more and more and then one day in the end of april or the beginning of may we could see that
something happened with Leora by all the phone calls she had with someone and it turns out it was a guy
she had met,she was laughing and giggling like a schoolgirl when she talked with him.And then one day in
may they had a little party were they got a little drunk and was dancing sexy and halfnude and Leora even
got all nude and in the end they both took their first bate together on the couch and this was fantastic.
And I belive that everybody was thinking,will they do it again?And yes,up to date they´ve done it 22 times,
and it has developed more and more to our pleasure.But in the mean time Leora has been meeting this guy that
everybody calls "loverboy" and what ever and we don´t like him because the way Leora has developed about this.
There have been many ups and downs with her screaming and shouting and crying when she has talked with him
and still she goes back to him,for what reason we don´t know.So now here it comes,when she today thursday the 4 of feb
decides to visit him and stay the night with him,you all come with your complains against her because she´s not
at home.Come on guys,think about it,how often is she with him?One maybe two days a week the rest of the week she
is at home.So is this something to complain about after all that she has given to us,absolutely not.I will be
honest and tell you that I don´t like it either,but what can I do,nothing.You can´t forbid her to see him,so
accept it.And we should be very happy that she decided to come to Prauge and leave her life with Paul in
Krasnoyarsk and start a new life in a new country.And one more thing,yes her batings have been reduced but
we have to take in consideration that it´s not that easy to just throw yourself on your back and start doing
it,you have to have some inspiration,don´t you.So have faith in her and we all will see alot more bates from her.
And my last words about this is,STOP whining and complaining about her because in her eyes,we are all peasents,
that is the word she calls us.Masterchef56.

Nice title for a topic might as well said come on all you james hunts read this

 • Haha 1
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, masterchef56 said:

This for all you whiners,complainers and all you who insult and speculates about Leora.
Let´s start of like this,in june 2019,if I remember it right it was the 19 or 20,all of
the russian apartment went out and i believe everybody was thinking,what the hell now then.
We were probably thinking it would come back again,but no.After a message from RLC that it was
the russian authorities that it wasn´t aloud anymore.And I believe that many of us were thinking,
now then.What will happen and all we Leora lovers were desperate,will we ever see her again?And I
think everybody was thinking probably not.So when her name suddenly poped up on the list we all probably
thought,could it be her?And yes it was,but were is Paul?Oh he´s probably comes later but no he didn´t.
So everybody who loves and adore her were happy and excited that she was back but on her own.And the
following months she gave us a tremendous amount of shows in the apartment,not just in the bedroom but
in the whole apartment.And in the middle of january Malia showed up and I don´t know about you but I was
thinking,now it´s all over with shows in the livingroom,the kitchen and the guestroom,only shows in bedroom
and maybe in the batroom.So the months rolled on and Malia developed from at first being a very shy girl
to showing more and more and then one day in the end of april or the beginning of may we could see that
something happened with Leora by all the phone calls she had with someone and it turns out it was a guy
she had met,she was laughing and giggling like a schoolgirl when she talked with him.And then one day in
may they had a little party were they got a little drunk and was dancing sexy and halfnude and Leora even
got all nude and in the end they both took their first bate together on the couch and this was fantastic.
And I belive that everybody was thinking,will they do it again?And yes,up to date they´ve done it 22 times,
and it has developed more and more to our pleasure.But in the mean time Leora has been meeting this guy that
everybody calls "loverboy" and what ever and we don´t like him because the way Leora has developed about this.
There have been many ups and downs with her screaming and shouting and crying when she has talked with him
and still she goes back to him,for what reason we don´t know.So now here it comes,when she today thursday the 4 of feb
decides to visit him and stay the night with him,you all come with your complains against her because she´s not
at home.Come on guys,think about it,how often is she with him?One maybe two days a week the rest of the week she
is at home.So is this something to complain about after all that she has given to us,absolutely not.I will be
honest and tell you that I don´t like it either,but what can I do,nothing.You can´t forbid her to see him,so
accept it.And we should be very happy that she decided to come to Prauge and leave her life with Paul in
Krasnoyarsk and start a new life in a new country.And one more thing,yes her batings have been reduced but
we have to take in consideration that it´s not that easy to just throw yourself on your back and start doing
it,you have to have some inspiration,don´t you.So have faith in her and we all will see alot more bates from her.
And my last words about this is,STOP whining and complaining about her because in her eyes,we are all peasents,
that is the word she calls us.Masterchef56.

There were 2 or 3 people who just showed disappointment because she was leaving, not loads of people as you seem to think. If she calls her watchers peasants then she doesn't care what people think anyway,and how do you know she calls the people peasants, do you talk to her or are you secretly her mystery boyfriends.

I have been watching the RLC site for a few years and the situation has changed in all the houses not only Leora's, they have all become sex shows and nothing like real life. but a couple are interesting although how grown up mature people can say they are in love with someone on a porn site amuses me, some people need a reality check.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

il y a 12 minutes, le bleu est la couleur d’un dit :

Si elle est la Reine, alors nous sommes les paysans .... 😀 Ha ha. O une dernière a choisi la fin viendra à un moment donné.

Oui ce jour viendra ou la verité eclatera sur leurs travail et j’assist avec impatience et sa sera mon dernier post sur le forum je continuerais à suivre vos commentaires

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, blue is the colour said:

If she is the Queen then we are the peasants.... 😀
Ha, ha. O one more thing the end will come at some point.

Everyone's end will come sometime even you 😁

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...